Magnée-Nentjens, M.

Stijve kaft, 82 pp. Rijk geïllustreerd. Archeologische Berichten Ubbergen – Rapport 4. Nijmegen. 2010.
 
Met bijdragen van Harry van Enckevort, Rob Reijnen, Liesbeth Smits,
De rapportage gaat in op sporen en vondsten in het grafveld 6 pp. Daarin is opgenomen een catalogus van graven, kuilen en greppels 24 pp. Het gecremeerde botmateriaal is door Liesbeth Smits beschreven 4 pp. Vervolgens zijn er specialistische bijdragen over de munten 4 pp. en het Romeinse aardewerk 6 pp. Opgenomen en wordt een overzicht geboden van het grafveld 12 pp. Afgesloten wordt met een uitzonderlijke vondst, een ‘gouden’ drieknoppenfibula 1 pp.
 
Het rapport beschrijft het onderzoek van een grafveld uit de Romeinse tijd, dat in de jaren 70-105 na. Chr., tijdens het verblijf van het Tiende Legioen in de nabij gelegen castra, in gebruik is geweest. Daarna is het grafveld nog maar incidenteel bezocht.    
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 18,95 € 12,00
Aantal: Bestellen

Voorraad