Proefsleuvenonderzoek in Plangebied Groot Oosterhout te Nijmegen-Noord,
Project Ng07.

Daniël, H.

Stijve kaft. 106 pp. Met bijgevoegde kaart en uitvouwbare kaart. Geïllustreerd.
Archeologische Berichten Nijmegen Rapport 39. Nijmegen 2013
.

Met bijdragen van:
E.Drenth, E. Heunks, H. de Kruyk, E. Smits, J.T. Zeiler.

In het Betuwse gedeelte van de gemeente Nijmegen wordt de Waalsprong gerealiseerd. Dit rapport behandelt de resultaten van een onderzoek dat is uitgevoerd in het plangebied van de toekomstige woonwijk Groot Oosterhout.
De sporen lijken hoofdzakelijk uit de late prehistorie te dateren. In het zuidwestelijke deel van het onderzoeksterrein is een nederzetting uit de late bronstijd aangesneden. De noordoostzone van het gebied leverde onder meer twee crematiegraven uit de late Bronstijd op. Ook in eerdere perioden was hier sprake van menselijke activiteiten.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,50 € 5,00
Aantal: Bestellen

Voorraad