Vondsten uit de klei. Een verkennend archeologisch onderzoek in het Circul van Ooij - Gemeente Ubbergen

Thijssen, J., J. Wildenberg.

Stijve kaft, 20 pp. Geïllustreerd.
In het rapport wordt vooral veel aandacht besteed aan de opbouw van de profielen ter plaatse van een geplande ontgronding De vondsten beslaan de perioden van de ijzertijd (800-0), de Romeinse tijd (0-450), de middeleeuwen (450-1500) en de nieuwe tijd (1500-heden). Het vondstmateriaal is vooral benut voor het bepalen van de in dit gebied vastgestelde bewoningsperioden en de indicaties voor vervolgonderzoek. Aan enkele munten wordt eveneens aandacht besteed.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 7,50 € 4,00
Aantal: Bestellen

Voorraad