Proefsleuvenonderz te Woezik-Noord – Gem Wijchen. Resten van een crematiegrafveld uit de IJzertijd en bewoning uit de volle Middeleeuwen

Heirbaut, E.

Stijve kaft, 24 pp. Rijk geïllustreerd. Archeologische Berichten Wijchen – Rapport 6. Nijmegen 2009.

Met bijdragen van: Antoinet Daniël, Jan Thijssen.

 
Rapportage met resultaten van het onderzoek (sporen en vondsten) en conclusies. Aardewerk (vooral volle Middeleeuwen, waaronder rode Wijchense kogelpotten) 3 pp., fragmenten van gietmallen 1 pp., overige vondsten (ijzerslakken, metaal, natuursteen en glas) 4 pp.
 
De belangrijkste bijdrage aan de rapportage zijn sporen van bewoning (bootvormige plattegrond, waterput en scherm) uit de volle Middeleeuwen en de daarbij behorende vondsten, waarvan het aardewerk de belangrijkste component vormt. Interessant daarbij zijn ook de aanwijzingen voor ambachtelijke activiteiten als ijzerwinning en bronsgieten en in de directe omgeving (dezelfde nederzetting?) de vervaardiging van kogelpotten.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 6,95 € 4,00
Aantal: Bestellen

Voorraad