(Artikelnr: ISSN 1873 829x 30)
Elly Heirbaut en Eric Norde (eds).

Paperback, 126 pp. Archeologische Berocjten Nijmegen rapport 30. Nijmegen. 2012.

Met bijdragen van:
H. van Enckevort, E. heunks, R.W. Reijnen, E. Smits.

In verband met het bouwen van nieuwe woningen kon een gedeelte van het bijzonder grote grafveld van Ulpia Noviomagus onderzocht worden
Het was in gebruik van 70-280/290 na Chr.
Alleen in het oostelijk deel van het plangebied blijken de graven nog redelijk goed bewaard te zijn. Er zijn 49 graven onderzocht. Van veel graven is het graftype niet meer te bepalen (door eerdere plunderingen);  van de overige behoren de meeste tot type C.
Een analyse van wat er rest aan grafgiften heeft interessante resultaten opgeleverd.
Er zijn ook enkele nederzettingssporen aangetroffen. Een aantal hiervan zullen tot de vroeg-Romeinse nederzetting behoren waarvan eerder in de Koekoekstraat delen zijn opgegraven (paalgaten, kuilen en een waterput). In het noordelijk deel van het plangebied zijn sporen gevonden die op basis van het aardewerk eerder in de 3de eeuw thuishoren. Het gaat met name om een gracht of grote greppel waarvan de opvullingslagen naast aardewerk ook bouwpuin bevatten.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 23,50 € 11,00

Voorraad