(Artikelnr: ISSN 1873 829x 40)

De St janskapel. Archeologisch onderzoek op de Nijmeegse Korenmarkt.

Hoek, R., W. Kuppens.

Stijve kaft. 82 pp. Rijk geïllustreerd. Archeologische Berichten ijmegen 40. Gemeente Nijmegen 2013.

Met bijdragen van:
A. den Braven, B. Kokke, C. van der Linde, R. Reijnen.

Na een uitgebreid historisch overzicht met betrekking tot de Korenmarkt wordt ingegaan op de resultaten van het archeologisch onderzoek. De hier aangetroffen resten bestaan uit delen van de fundering en het muurwerk van de rond 1650 gesloopte St Janskapel en de restanten van 2 kelderrruimten van in de jaren 70 gesloopte huizen.
tijdens het onderzoek kon slechts een beperkte hoeveelheid vondstmateriaal verzameld worden.
De muntvondsten geven een goede inkijk in het gebruik van dit deel van het Nijmeegse stadscentrum in de Romeinse tijd en de Nieuwe Tijd.
Door de beperkte omvang van het onderzoek kon nauwelijks inzicht verkregen worden in de relaties met vindplaatsen in de directe omgeving. Wel werd duidelijk dat de korenmarkt in de randzone van een groep graven uit de Laat-Romeinse tijdmoet liggen.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,50 € 9,00
Aantal: Bestellen

Voorraad