Een opgraving in de landschapszone (1). Vindplaats 78 te Nijmegen-Ressen.

Tunker, B.C., F. de Roode

Paperback, 90 pp. Geïllustreerd. Archeologische Berichten Nijmegen. Gemeente Nijmegen 2013.

Met bijdragen van:
H. van Haaster, Y. Meijer.

In de Waalsprong wordt de komende jaren de ‘blauwgroene’ Landschapszone ontwikkeld in een aaneengesloten gebied van de Waal bij Oosterhout tot aan Ressen. Binnen deze zone bevinden zich verschillende terreinen die van archeologische waarde zijn. De resultaten van de opgraving naar vindplaats 78 worden in dit rapport beschreven. Het zuidelijk deel van de vindplaats kon door middel van aanpassende maatregelen behouden blijven.
 
Vindplaats 78 bevindt zich aan de oostzijde van de Waalsprong. Bij de opgraving zijn sporen en vondsten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen. De laat-middeleeuwse waterputten, drinkkuil en sloot behoren bij één erf en dateren uit de late 15e eeuw. Het oudste spoor, een met leem bestreken sloot, dateert uit de tweede helft van de 14e en eerste helft van de 15e eeuw. De meeste sporen en vondsten, zoals greppels, drie vijfpalige hooimijten en vierpalige spiekers dateren uit de 16e en 17e eeuw.  De bij het proefsleuvenonderzoek eerder ontdekte vermoedelijke vijver is verder onderzocht. De overige sporen en vondsten dateren uit de 18e en 19e eeuw. Ook zijn er enkele schuttersputjes uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 12,95 € 2,50
Aantal: Bestellen

Voorraad