(Artikelnr: ISSN 1873-829x 25)

De Sterreschans. Archeologisch onderzoek achter het internaat ‘De Sterreschans’ aan de Ubbergseveldweg 117–123 te Nijmegen.

Elly N.A. Heirbaut (red).

Paperback, 120 pp. Rijk Geïllustreerd. Archeologische Berichten Nijmegen Rapport 25. Gemeente Nijmegen 2011.

Met bijdragen van:
Katja Zee, Stefanie Hoss, Joep Hendriks, Paul Franzen

In 2009–2010 is een deel van het terrein achter het toenmalige Schippersinternaat aan de Ubbergseveldweg opgegraven. Deze opgraving grenst aan de werkputten die in 1979 door de ROB zijn aangelegd. De locatie ligt in het oostelijke deel van de canabae legionis, behorend bij de castra van het Tiende Legioen dat gelegen is op de Hunerberg. Een van de wegen door dit militaire kampdorp is aangesneden. Daarnaast zijn spaarzame resten aangetroffen van gebouwen die langs deze weg hebben gestaan.
Om de resultaten van de opgraving te kunnen duiden zijn enkele oude opgravingen van de ROB in de uitwerking betrokken. Tot op heden zijn hiervan slechts spaarzame gegevens gepubliceerd, waardoor we weinig kennis hadden van de inrichting van dit deel van de oostelijke canabae legionis. Het resultaat is een reconstructie van het wegennet waarlangs tal van gebouwen van verschillende aard en met verschillende functies zijn opgetrokken. Uit de inrichting van dit stuk canabae legionis blijkt duidelijk dat dit hele gebied een aantal keer is heringericht.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 19,00 € 12,00
Aantal: Bestellen

Voorraad