(Artikelnr: ISSN 1873 829x 12)
Archeologisch onderzoek op het Dorpsplein in Nijmegen-Lent. Nederzettingssporen uit de Romeinse Tijd en de Vroege tot Volle Middeleeuwen.
Broeke van den, P.

Stijve kaft. 106 pp. Rijk geïllustreerd.  Archeologische Berichten Nijmegen  Rapport 12. Nijmegen 2009.

Bijdragen van J. Hendriks, C. van Pruisen.

Belangrijke bijdrage van handgevormd 2 pp., Romeins 9 pp., vroeg-middeleeuws 11 pp. en Karolingisch aardewerk 3 pp. Aardewerk volle Middeleeuwen 5 pp., late-Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 1 pp. Keramisch Romeins bouwmateriaal 6 pp. Metaal, waaronder opvallende laat-Romeinse vondsten 7 pp. Natuursteen 8 pp. Menselijk en dierlijk botmateriaal 2 pp.
Het rapport behandelt vooral grondsporen en vondsten uit de vroege en volle Middeleeuwen. Opmerkelijk is een met Romeins bouwmateriaal verharde weg uit waarschijnlijk de 10e eeuw. Sporen en vondsten uit de midden-Romeinse periode zijn ook aangetroffen. Enkele metaalvondsten uit de laat-Romeinse tijd vallen daardoor op. In de synthese worden de vondsten in een regionaal kader geplaatst.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,95 € 15,00

Voorraad