(Artikelnr: ISSN 1873 829X 29)

Een hofstede op De Boel in Nijmegen-Noord. Archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse en latere bewoning

Braven den, A., P. van den Broeke.

Stijve kaft. 172 pp. Rijk geïllustreerd. Archeologische berichten Nijmegen
Rapport 29.Nijmegen 2012.


De afgelopen twee decennia is naar aanleiding van het inrichtingsproject Waalsprong in Nijmegen veel archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit rapport is echter de eerste publicatie van een in oorsprong laat-middeleeuwse hofstede. Deze behoorde tot het adelijk goed Den Boel. Dit landgoed heeft een ontwikkeling doorgemaakt van luxe buitenplaats naar een boerenbedrijf van bescheiden karakter.
Er zijn diverse laat-middeleeuwse nederzettingsresten gevonden, waaronder enkele waterputten en roedenbergen. De ligging van de - mogelijk in baksteen - opgetrokken boerderij uit die tijd wordt gezocht ter hoogte van het al op 18de eeuwse kaarten afgebeelde herenhuis.
De wisselende status van de bewoners die voor een deel al uit de historische bronnen blijkt, wordt weerspiegeld in de materiële cultuur. De vondst van een kleine muntschat laat zich echter niet eenduidig verklaren.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,50 € 10,00

Voorraad