(Artikelnr: ISSN 1873 829x 6)

Opgravingen op ’t Klumke te Nijmegen-Oosterhout.

Eugene Ball en Peter van den Broeke.

 

Stijve kaft. 148 pp. Rijk geïllustreerd. Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 6. Nijmegen 2007.

Met bijdragen van: H. van Haaster, E.A.K. Kars, W.A. Out, D.C.M. Raemaekers, J.R.A.M. Thijssen, L.B.M. Verhart, J.T. Zeiler
.
 
In de rapportage wordt uitgebreid ingegaan op sporen en vondstmateriaal. Aardewerk uit het midden-Neolithicum 10 pp., IJzertijd 4 pp., Romeinse tijd 2 pp., vroege Middeleeuwen (zeer uitgebreid met bakselgroepen) 8 pp., post-Middeleeuwen (ook WOII) 3 pp., metaal Romeins inclusief 2 munten en post-Middeleeuwen 3 pp., natuursteen met uitgebreid aandacht voor bewerkt (vuur)steen uit midden-Neolithicum en vroege Bronstijd 17 pp. Vragen naar de relaties tussen landschap en bewoning zorgen voor stevige bijdragen op het gebied van de aardwetenschappen 9 pp., botanische 14 pp. en zoologische resten 12 pp. Afsluiting met een synthese over alle perioden.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 29,95 € 15,00
Aantal: Bestellen

Voorraad