Een tipje van de sluier opgelicht bij de voorm school ‘De Leering’aan de Vicariestraat te Huissen, gem Lingewaard.

Diepeveen, M., J. Thijssen.

Stijve kaft. 24 pp. Rijk geïllustreerd. Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 7. Nijmegen, 2007.

.De vondsten vormen slechts een ondergeschikt deel van dit vooral op documentatie gericht onderzoek. Aardewerk Pingsdorf tot recent 1 pp. met bijlage determinatielijst 2 pp., metaal 1 pp. en natuursteen, waaronder een grafkruis van tephriet (basaltlava) met inschrift uit 1611 1 pp.
 
Het rapport documenteert de grondsporen van steenbouw en vloeren van leem. Het onderzoek was gericht op het zoveel mogelijk behoud in situ van substantiële resten en bodemarchief. Desondanks is het uitgevoerde onderzoek van belang voor de topografische ontwikkeling en de beoordeling van de kwaliteit van het bodemarchief ter plekke.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 6,95 € 2,50
Aantal: Bestellen

Voorraad