(Artikelnr: ISSN 1873 829x 9)

Sleuven in het land. Inventariserend  veldonderzoek op twee nederzettingen uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen in Bergerden gem Lingewaard.

Enckevort van, H.
 

Stijve kaft. 58 pp. Rijk geïllustreerd. Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 9.
Nijmegen 2008.


Met bijdragen van Valeria de Groot, Ivo Hermsen, Rob Reijnen, Jan Thijssen. 
 Aardewerk en metaal vormen ondanks de kleinschaligheid van het onderzoek hier belangrijke vondstgroepen. Handgevormd aardewerk uit de IJzertijd 9 pp., uit de Romeinse tijd 11 pp., Romeins gedraaid aardewerk 6 pp, middeleeuws aardewerk 1 pp.
Metaal, waaronder fibulae 4 pp. en munten 3 pp.
 
Met het onderzoek is de archeologische potentie van de twee vindplaatsen op de noordelijke oever van een zijtak van de Waal vastgesteld. Het vondstmateriaal dat dateert vanaf de vroege IJzertijd tot in de vroege Middeleeuwen kan als uitzonderlijk gekarakteriseerd worden.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,95 € 8,00
Aantal: Bestellen

Voorraad