(Artikelnr: ISSN 1873 829x 10)

Proefsleuven in het Lentseveld. De periferie van een vindplaats uit de late Bronstijd te Nijmegen-Lent.

Broeke van den, P.

 

Stijve kaft. 32 pp. Rijk geïllustreerd. Archeologische Berichten Nijmegen Rapport 10.
Nijmegen 2008.


Met een bijdrage van J.T. Zeiler. 
.
Belangrijkste component vormt gesloten vondst aardewerk uit de late Bronstijd 5 pp., natuursteen 1 pp. Jonger te dateren vondsten Romeins tot recent, waaronder Karolingische schijffibula 1 pp.
 
Het rapport beschrijft het onderzoek in de periferie van een vindplaats uit de late Bronstijd. Het gaat om een kleiige depressie in de nabijheid van een bijna dichtgeslibde restgeul. Het onderzoek heeft weinig grondsporen opgeleverd, maar wel enkele honderden aardewerkfragmenten en veel gebroken stenen uit de periode ca. 850-800 v. Chr.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 8,50 € 5,00
Aantal: Bestellen

Voorraad