Romeinse resten in Nijmegen-Lent. Onderzoek van nederzettingssporen aan de Steltsestraat.

Broeke van den, P., A. den Braven, A. Daniel.

Stijve kaft, 84 pp. Rijk geillustreerd. Archeologische Berichten Nijmegen Rapport 20.
Gemeente Nijmegen 2011.


Met bijdragen van:
H. van Haaster, R.W. Reijnen, J.R.A.M. Thijssen, J.T. Zeiler.

Hoewel het hier beschreven onderzoek zich afspeelde op een oppervlak niet groter dan een bouwput voor een particulier huis, heeft dit verrassende inzichten gegeven in de omvang en het karakter van de lokale bewoning in de ijzertijd en de Romeinse tijd. Toen in de 3e eeuw voor Chr. op de locatie de eerste kuil gegraven werd, lag hier de noordelijke oever van een restgeul. Feitelijk vormde deze al niet meer dan een lichte depressie in het landschap, die hoogstens nog onderliep in perioden van hoog water, vanuit de Waal of een minder brede voorganger daarvan.
Ook na het onderzoek aan de Steltsestraat lijkt het erop dat in de kern van Lent pas na de Bataafse Opstand (69–70) een woonplaats van enige importantie is ontstaan. Daarvan getuigt in de eerste plaats het gebouw met ingegraven stenen poeren in de nabijgelegen Azaleastraat. Ook het beschilderde pleisterwerk dat daarbij is gevonden duidt op een woonplaats met het karakter van een vicus of een villa. Een waterput op de huidige opgravingslocatie past zonder meer in dit kader: een (gevulde) inktpot van terra sigillata onderin de putschacht reflecteert de bovengemiddelde status van de eigenaar ervan. Tegelijkertijd suggereert de vondst dat het gebruik van de waterput werd afgesloten met een votiefgave. Een van de andere sporen uit de midden-Romeinse tijd is een (brood?)oven.
Bij de vondsten is op te merken dat er op het terrein wel ruimschoots aardewerk en diverse metaalvondsten – met name fibulae – uit de midden-Romeinse tijd aanwezig zijn, maar geen munten. Alle 31 geborgen Romeinse munten dateren uit de 4e eeuw, zelfs bijna uitsluitend uit de tweede helft daarvan. Deze munten kunnen ook na die tijd nog langdurig hebben gecirculeerd. De identiteit van de toenmalige bewoners van Lent is nog onduidelijk, maar vondsten uit de directe omgeving doen denken aan bewoners met een hoge militaire status.
Enkele honderden kilo’s Romeins bouwpuin in een waterput lijken een (vroeg-)middeleeuwse herinrichting te markeren, waarbij ruïnes in de omgeving werden gesloopt.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 13,25 € 5,00
Aantal: Bestellen

Voorraad