(Artikelnr: ISSN 1873 829x 43)

Sporen uit de Bronstijd en Vroege IJzertijd te Nijmegen-Noord. 

Broeke van den, P.W., B.C. Tunker.

Stijve kaft. 84 pp. Rijk geïllustreerd. Archeolopgische Berichten Nijmegen 43. Gemeente Nijmegen 2012.

Met bijdragen van:
L. van Beurden, E, Heunks, R.W. Reijnen, J.T. Zeiler.

In de nieuwbouwwijk Laauwik in Nijmegen-Lent zijn al verscheidene locaties met bewoningssporen uit de late prehistorie en de Romeinse tijd onderzocht. Op het terrein waar het hier behandelde onderzoek is verricht, heeft de prehistorische mens ook letterlijk zijn sporen nagelaten. Naast tientallen afdrukken van runderhoeven kwamen hier enkele voetafdrukken aan het licht, nagelaten in het slik van het met riviertakken dooraderde landschap van de midden-bronstijd of een nog vroegere periode.
 
Langs de restgeul die het terrein nadien domineerde, maar al in de late bronstijd weinig meer dan een depressie was, stonden in de vroege ijzertijd enkele bouwsels. Mogelijk vormden de vier aangetroffen constructies samen de bebouwing van een erf, maar het is onzeker of het grootste gebouw een boerderij is geweest. De tweebeukige constructie behoort in ieder geval tot een type dat in het rivierengebied zeldzamer was dan in zuidelijker regionen. De achtpalige spieker naast dit gebouw biedt een verrassend inzicht in de eindfase van zijn bestaan of van de bebouwing als geheel. Verscheidene palen van de spieker zijn verwijderd, en in de gaten zijn grote potfragmenten gedeponeerd, in een enkel geval met brokken gebrande leem erbij. De brandsporen aan dit aardewerk verraden een verlatingsritueel dat ook van andere plaatsen bekend is. Daarbij mag men zich afvragen in hoeverre de bewoners dit ritueel op eenzelfde wijze uitvoerden als men afscheid nam van de overleden gemeenschapsleden: uit het nabijgelegen grafveld dat eerder is onderzocht, komen frappant gelijkende potresten die uit de crematiebrandstapel waren verzameld en met de beenderas in grafkuiltjes waren gedeponeerd.
 
Bij de ruimschoots aanwezige vondsten uit de Karolingische tijd en de volle middeleeuwen – waaronder enkele zilveren munten – mag een verband worden gezocht met het wat zuidelijker onderzochte erf uit de Ottoonse periode dat waarschijnlijk de status van vroonhof had.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,95 € 9,00

Voorraad