(Artikelnr: ISSN 1873 829x 2)

Van Mesolithicum tot Romeinse tijd in Nijmegen-Ressen. Archeologisch onderzoek in een persleidingtracé door het monument Zuiderveld-west.

Broeke van der, P.

Stijve kaft. 84 pp. Geïllustreerd. Archeologische Berichten Nijmegen Rapport 2.
Nijmegen 2002.


Met bijdragen van H. van Haaster, M.J. Kooistra, B. Makaske, L.B.M. Verhart, J.T. Zeiler. 
 
Ruim aandacht voor sporen en vondsten. Aardewerk midden-Neolithicum 2 pp., midden-Bronstijd en late Bronstijd en IJzertijd 1 pp. Vuursteen en ander natuursteen 2 pp. Zoölogisch bijlage 3, 6 pp., botanisch bijlage 2, 2 pp. en geologisch-bodemkundig onderzoek bijlage 1, 20 pp. vormden een basisbestanddeel van deze studie.  
Het rapport is een uitgebreid verslag van een noodgedwongen ingreep in het beschermde archeologische monument Zuiderveld-west. De gelegenheid werd aangegrepen om meer zicht te krijgen op de gaafheid, opbouw (stratigrafie) en archeologische potentie van het monument. Daarvoor zijn uitgebreid hulpwetenschappen ingezet, die alle belangrijke en diepgaande bijdragen aan het rapport hebben geleverd.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 18,95 € 12,50
Aantal: Bestellen

Voorraad