Vindplaatsen in vogelvlucht. Beknopt overzicht van het archeologische onderzoek in de Waalsprong 1996-2002

Broeke van den, P.


Stijve kaft, Rijk geïllustreerd.38 pp. Archeologische Berichten Nijmegen Rapport 1.
Nijmegen 2002
 
Het rapport is zo opgezet, dat het de verantwoording vormt van het onderzoek dat in de VINEX-locatie “de Waalsprong” werd uitgevoerd. Het biedt een scala aan verrassende vondsten in een gebied dat voor het verkennende vooronderzoek door RAAP archeologisch gezien nog grotendeels terra incognita was. Bovendien geeft het rapport aan, wat er in de toekomst, afhankelijk van de te plannen ingrepen, nog aan onderzoek uitgevoerd zal moeten worden. Interessant overzicht van ontwikkelingen in de archeologie in het voortraject van de uitvoering van het Verdrag van Malta (Valletta). Het illustreert bovendien treffend de enorme en onverwachte archeologische rijkdom van dit gebied onafgebroken vanaf het Mesolithicum tot in de huidige tijd.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 9,95 € 6,00
Aantal: Bestellen

Voorraad