(Artikelnr: ISSN 1873 829x 17)

Privé-toiletten uit Oppidum Batavorum.

Heirbaut, E. N.A.

Stijve kaft, 240 pp. Rijk geïllustreerd. Archeologische Berichten Nijmegen
Rapport 17.


De opgraving op de parkeerplaats Josephhof in het centrum van Nijmegen heeft vernieuwende inzichten opgeleverd in de lay-out van dit deel van Oppidum Batavorurum, de nederzetting die omstreeks 10 voor Chr. gesticht is voor de huisvesting van de eerste veteranen van de Germania inferior gelegerde legioenen. 15 percelen zijn (gedeeltelijk) opgegraven. Grote delen van de woonhuizen zijn onderzocht maar dankzij de opgraving hebben we ook zicht gekregen op de indeling van de achtererven.
In dit rapport wordt dieper ingegaan op de toiletten uit de Romeinse tijd, meer bepaald uit de periode vanaf de oorsprong van Oppidum Batavorum tot aan het uitbreken van de Bataafse opstand. Tijdens de opgraving zijn 84 beer- en zinkputten en hun infrastructuur (overloopgoten, watervoerende goten en toiletgebouwen) onderzocht. Dit onderzoek heeft niet alleen resultaten opgeleverd met betrekking tot de constructiemethode van beerputten ook wat de werking van toiletten, zinkputten en riolering betreft, en zelfs tendensen door de tijd heen.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 51,50 € 33,00

Voorraad