(Artikelnr: Ned Oudh III)
Linearbandkeramik aus Elsloo und Stein.
Modderman, P.J.R.

Paperback, 3 dln. Deel 1: 218 pp.; deel 2: 232 afbeeldingen in z/w; deel 3 kaartbijlagen. 
Nederlandse Oudheden III. Staatsuitgeverij 's Gravenhage 1970.

Met bijdragen van:
R. Newell, E.J. Brinkman und C.C. Bakels
Preisinformationen:
Preis pro stuk:
€ 17,50

Verfügbarkeit