Verhalen uit de fles. 700 jaar Vlissingen. De ontwikkeling van een havenstad door archeologische vondsten verteld

Bernard Meijlink, Bram Silkens, Nina Linde Jaspers

Paperback, 96 pp. Walcherse Archeologische Dienst 2016.

Vlissingen, heel vroeger Flessinghe, kreeg in het verleden de bijnaam de
'Fles''. De fles siert het wapen van deze stad met haar turbulente
geschiedenis. Veel van de verhalen van het oude Vlissingen zijn verdwenen
onder de grond. Verschillende archeologische opgravingen brengen deze
verhalen weer aan het licht en geven een opvallend beeld van vergeten
gebouwen, mensen en hun gewoonten. Hoe zien delen van Vlissingen er in de
voorbije eeuwen uit? Hoe leven haar bewoners in de Late Middeleeuwen en in
de Gouden eeuw? Dit boek geeft antwoorden op deze vragen.
 Met behulp van fraai getekende reconstructies kijken we weer even naar
hoeken van Vlissingen, zoals deze er in de Late Middeleeuwen en in de
eeuwen erna bijliggen. Heel anders dan de stad zoals we die nu kennen! De
sprankelende foto's van gedekte tafels uit de verschillende eeuwen brengen
de mens en hun huishouden van toen dichterbij. Bijzondere vondsten, maar
ook de vondsten met een alledaags karakter dragen elke keer een verhaal
met zich mee. Ze vertellen over oorlogsvoering en handel, over ambacht of
beroep, maar ook over hygiëne en kinderspelletjes.
 Aansprekend zijn ook de resultaten van het skeletonderzoek. De vele
onderzochte Vlissingse graven leren ons hoe oud de Vlissinger in de Late
Middeleeuwen wordt, ...en hoe lang.
 "Verhalen uit de Fles" vormt een bloemlezing van de meest opvallende
verhalen uit de archeologische onderzoeken in Vlissingen.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 16,00

Voorraad