Van Vissersdorp tot havenstad. 750 jaar stadsvorming aan de Groote Markt te Vlissingen

Jeroen Oosterbaan, J., A. Griffioen

Hardback, 576 pp. Archeodienst 2016

In een 576 pagina’s tellende monografie hebben Oosterbaan en Griffioen verslag gedaan van opgravingen aan de Groote Markt in Vlissingen. Dit boek met harde kaft heeft de titel ‘Van vissersdorp tot havenstad. 750 jaar stadsvorming aan de Groote Markt in Vlissingen’.
De oudste sporen gaan terug tot periode 2 (1304-1450), de jongste tot de Tweede Wereldoorlog. Er zijn bijvoorbeeld zeven van hout opgebouwde kelders terug gevonden met vloerniveaus en delen van het opgaande muurwerk. Ook zijn er maar liefst 85 tonputten aangetroffen. Alle sporen zijn overzichtelijk ingetekend per perceel en kunnen gekoppeld worden aan historische informatie die tot in de zestiende eeuw terug gaat. Op overzichtelijke wijze is deze informatie direct te zien en niet in verschillende hoofdstukken opgesplitst.
De vondsten zijn zeer divers, van gewoon gebruiksgoed tot bijzondere importen. De bijzondere stukken worden voornamelijk in de tekst behandeld, de meer gewone in de catalogus. Van alle vondstcomplexen die beschreven zijn, zijn tellijsten en kleurenkaarten gemaakt. De bijzondere stukken wijzen vooral op handel, bijvoorbeeld door contacten met Beauvinais, maar er komen ook voorwerpen uit Valencia of Azië. De overige vondstcategorieën worden per hoofdstuk behandeld.
De synthese telt ruim 50 pagina’s. Per periode wordt dit samengevat met daarnaast speciale aandacht voor verschillende aspecten zoals leefomstandigheden, handel ambacht en voedseleconomie, internationale handel, economische status etc. Het geheel wordt samengevat in van vissersdorp tot havenstad.
Het is een uitzonderlijk goed geschreven, goed ogend boek waarin de in de Middeleeuwen gespecialiseerde archeoloog en belangstellende een schat aan informatie kan vinden.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 59,50

Voorraad