Marcus of Eindhoven. An archaeological biography of a medieval child.

Arts, N.

Stiff wrapper. 112 pp. Richly illustrated. In English. Matrijs 2003. 

Tijdens een kleinschalige opgraving op het plein voor de Catharinakerk in Eindhoven zijn skeletresten uit de Middeleeuwen aangetroffen. Het zullen belangrijke personen zijn geweest die zo dichtbij het hoofdaltaar van de kerk begraven zijn. Het enige graf dat nader onderzocht is, was van een kind. Archeologisch DNA-onderzoek wees uit dat het om een jongetje ging. Hij moet getuige de gebitsontwikkeling ongeveer tien jaar geweest zijn.
Bij de onderkaak van het jongetje lag een muntje, een grosso van de doge (hertog) van Veneti?. Het zilveren muntje was aan een, waarschijnlijk uit China afkomstig, zijden draadje op het doodskleed genaaid. Omdat op het afgesleten muntje Sint Marcus stond, is het jongetje 'Marcus van Eindhoven' gaan heten.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 12,95 € 5,00
Aantal: Bestellen

Voorraad