Archeologie van een Deltastad 
Opgravingen in de binnenstad van Dordrecht 

Sarfatij, H.

Harde kaft. 384 pp. Zeer rijk geïllustreerd. Met tal van kaarten, aangezichten, bijlagen en registers. Matrijs 2008

De stad Dordrecht bestaat meer dan achthonderd jaar. Het was de eerste stad in Holland en eeuwenlang de voornaamste stad van het gewest. Een deel van de middeleeuwse geschiedenis is in de bodem terechtgekomen. Archeologisch onderzoek maakt het mogelijk om dat weer zichtbaar te maken.
Dit boek gaat over een reeks opgravingen in het oudste deel van de binnenstad, de Poortzijde. Het onderzoek kan ook gelden als een goed voorbeeld voor de middeleeuwse verstedelijking van onze delta waaruit de grote bloei van Holland in latere tijd is voortgekomen.
In het boek worden de grondwerken, houtconstructies en huisplattegronden beschreven en in foto en tekening weergegeven. De ontwikkeling van een complete stadswijk komt daardoor tot leven. Met tal van kaarten en aanzichten, bijlagen en registers is het een bijzonder rijk boek geworden.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 49,95

Voorraad