Op het kruispunt van de vier windstreken. Synthese Oogst voor Malta onderzoek de Gelderse Vallei (Utrechts-Gelders zandgebied) NAR 048

Scholte Lubberink, H.B.G.,  L.J. Keunen, N.W. Willemse

Harde kaft, 233 pp. Geïllustreerd. Nederlandse Archeologische Rapporten 048. R.C.E. 2015.

Dit rapport bevat de resultaten van synthetiserend archeologisch onderzoek naar de landschaps- en bewoningsgeschiedenis van de Gelderse Vallei.

Dit Nederlands Archeologisch Rapport laat onder meer zien dat er gedurende het Holoceen een geleidelijke grondwaterspiegel en veengroei heeft plaatsgevonden. Binnen deze langetermijnontwikkeling waren er relatief natte of juist droge perioden. Dit beïnvloedde sterk de bewoonbaarheid van het bekkenlandschap. Aan de hand van diverse opgravingen wordt ingezoomd op de bewoningsgeschiedenis van de Gelderse Vallei. Door archeologische sporen te analyseren van onder meer erfinrichting, boerderijen en bijgebouwen wordt duidelijk hoe nederzettingen zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. De nadruk van het synthetiserend onderzoek ligt op de perioden ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd en de middeleeuwen (tot circa 1300), 2 perioden waarin het laagland van de Gelderse Vallei relatief intensief werd bewoond.

Oogst voor Malta:
De studie is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Binnen dit programma worden de resultaten van reeds uitgevoerde opgravingen onder de loep genomen. Onderzoeksgegevens worden op die manier omgezet in kennis.

Voor wie:
Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, landschapsonderzoekers en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van Gelderland en Utrecht.

 

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 32,50

Voorraad