De archeologie van Boxmeer, Sterckwijk. 4500 jaar wonen, werken en begraven langs de Maas. 

E. Blom, E., H.M. van der Velde (red)

Paperback 3 dln. Deel 1: 678 pp. Deel 2: Bijlagen en structuurcatalogus 479 pp. Deel 3: kaartenatlas 59 pp. Rijk geïllustreerd. ADC Monografie 18. ADC ArcheoProjecten 2015

Deze ruim 1200 pp tellende publicatie behandelt de resultaten van 22 ha opgravingen. De oudste sporen dateren uit de Midden Steentijd en het begin van de Nieuwe Steentijd. Daaronder bevindt zich een boerderijplattegrond uit de periode 34500-2600 v Chr. met veel aardewerkvondsten waaronder complete potten. Vanaf de Midden Bronstijd zijn er boerderijen en grafheuvels aangetroffen. Het Romeinse Rijk heeft eveneens zijn stempel op Boxmeer en omstreken gedrukt. In de loop van de zesde eeuw keert de bewoning terug die doorloopt richting 14de eeuw. Daarmee is dit meer dan indrukwekkend werk een aanwinst voor de archeologie in Noord Limburg. Door de structuurcatalogus krijgt de lezer bovendien een keur aan vergelijkingsmateriaal voorgeschoteld.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 122,50 € 100,00

Voorraad