De archeologie van de Brabantse akkers. Toegelicht aan de hand van het onderzoek van de universiteit van Amsterdam in Veldhoven

Theuws, F., M. van der Heiden, (red)

Stijve kaft. 222 pp. Geïllustreerd. Diachron/Amsterdams Archeologisch Centrum 2011.

Tussen 2008 en 2011 heeft de Universiteit van Amsterdam archeologisch onderzoek uitgevoerd ten zuiden van Oerle. Dit heeft geleid tot verrassende resultaten en belangrijke nieuwe inzichten in de geschiedenis van de regio Veldhoven. Het onderzoek loopt voorlopig nog, maar het eerste deel hiervan hebben we onlangs afgerond in de vorm van het boek: De Archeologie van de Brabantse Akkers.
In dit deel vestigen we de aandacht op de ontwikkeling van het agrarische cultuurlandschap en de akkers in het bijzonder. De oude akkercomplexen vormen een van de meest karakteristieke landschapselementen van Brabant. Zij zijn echter ook een belangrijk 'historisch document' voor het onderzoek van de Kempense samenleving in de late Middeleeuwen en Moderne tijd. Dit landschap is onlosmakelijk verbonden met de mensen die er woonden. Het blijkt waardevolle informatie te bevatten over hoe de plattelands­gemeenschap door de tijd in hun bestaan voorzag, hoe zij het werk op het land organiseerde en welke invloed eigen grondbezit hierop had. Bovendien hebben we inzicht gekregen in de ontwikkelingen die geleid hebben tot de inrichting van het landschap zoals we dat nu nog kunnen ervaren.
Omdat voor het archeologisch onderzoek van het agrarisch cultuurlandschap geen pasklare methodiek voor handen was, hebben we deze in Oerle moeten ontwikkelen. Hiervoor hebben we geëxperimenteerd met verschillende methoden en technieken. De aanpak waarin dit uiteindelijk resulteerde is één van de belangrijke uitkomsten van het onderzoek in Veldhoven en vormt een startpunt voor verder onderzoek in heel Brabant.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 17,50

Voorraad