(Artikelnr: 9789057991820)
Eijskoot, Y., O. Brinkkemper, T. de Ridder.

Harde kaft. 3 volumes in kartonnen box. Deel I: Tekst, 590 pp. Deel II: Bijlagen: 466 pp. Deel III: Kaartbijlagen in kartonnen box. Rijk Geïllustreerd. RCE Rapportage Archeologische Monumentenzorg 200. 2011.

Met bijdragen van:


M. Blaauw, V.A.J. Bosman, O. Brinkkemper, H. Buitenhuis, E.J. Bult, H. Cremer, M. Domínguez Delmás, Y. Eijskoot, R. Exaltus, A.L. van Gijn, H. van Haaster, T. Hakbijl, K. Hänninen, E. Hanraets, R. van Heeringen, M. van der Heiden, A.G. Klink, W.J. Kuijper, M.J.A. Melkert, W. Prummel, W.F. Reigersman-van Lith de Jeude, T. de Ridder, J. Schelvis, E. van Toledo, R. Torremans, C.E. Vermeeren, T. Vernimmen, P.C. Vos, A.H.L. Vredenbregt. 

Het archeologisch onderzoek op de locatie Vlaardingen-De vergulde Hand-West (VHW) vond plaats in 2005. Het heeft veel nieuwe inzichten in de bewoningsgeschiedenis van dit gebied opgeleverd. Daarnaast kon de relatie tussen mens en landschap goed bestudeert worden dankzij de uitstekende conservering.In de IJzertijd was het een van de dichtst bevolkte gebieden van Nederland. Nauwkeurige wigglematch-dateringen hebben meer duidelijkheid gegeven over het bewoningsmodel: een zwervend erf binnen een territorium van een familiegroep.In VHW zijn twee territoria aan te wijzen, die mogelijk vanaf de Vroege IJzertijd lijkt door te lopen tot in de Romeinse Tijd. Zelfs de middeleeuwse ontginningssporen lijken te passen inde tweedeling van het gebied. Daarnaast zijn er bijzondere vondsten gedaan,  zoals een kano van 10,60 m lang, het grootste prehistorische vaartuig van Nederland. 

Inhoud:
  1: Inleiding.
  2: Sporen en fenomenen.
  3: Geologie.
  4: Dateringen.
  5: Bodemmicromorfologie.
  6: Mijten.
  7: Dansmuggen en kokerjuffers.
  8: Kevers.
  9: Zoölogie.
 10: Pollen.
 11: Botanische macroresten.
 12: Correspondentieanalyse en indicatorwaarden van Ellenberg.
 13: Hout.
 14: Houtbeheer.
 15: Houtskool.
 16: Kano.
 17: Handgevormd aardewerk.
 18: Romeins aardewerk en glazen kraal.
 19: Middeleeuws aardewerk.
 20: Natuursteen.
 21: Barnsteen.
 22: De gem.
 23: Overige gebruiksvoorwerpen.
 24: Synthese.
 25: Samenvatting.
 26: Noten.
 27: literatuur. 

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 55,00

Voorraad