(Artikelnr: 9111111111118)

Rotterdam Timmerhuis. Archeologisch onderzoek tussen Rodezand en Haagseveer. Een dijk uit de 13e eeuw en de stedelijke ontwikkeling vanaf de 14e eeuw,

Ploegaert, P.H.J.I.

Paperback. 426 pp. Met CDROM. Met uitvouwbare kaarten. Rijk geïllustreerd. BOORrapporten 541. Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam.

Inhoud:
  1. Inleiding
  2. Doel van het onderzoek en onderzoeksmethode
  3. Landschaps- en bewoningsgeschiedenis
  4. Opbouw van het dijklichaam en stedelijke ophogingen
  5. De stedelijke ontwikkeling van de locatie Timmerhuis
  6. Botanisch onderzoek
  7. De dierlijke resten
  8. Overige vondsten
  9. Muntschat
  10. Synthese, 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 10,00

Voorraad