Rotterdam Stadtswerf. Archeologisch onderzoek op het VOC-terrein te Delfshaven, Rotterdam

Ploegaert, P.H.J.I.

Paperback. 118 pp. Rijk geïllustreerd. BOORrapport 356. Burreau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam 2009.

Delfshaven is nu in Rotterdam gelegen en behoord ooit tot Delfts grondgebied. In de 17e en 18e eeuw werd aan de Buizenwaal een scheepswerf van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) gevestigd. Hier werden de schepen gebouwd die over de wereldzeeën voeren.
Bij de opgraving zijn de resten aangetroffen van scheepshellingen: lagen met houtsnippers, planken, balken en palen. Het rapport behandeld de gebruikte techniek bij de aanleg van de hellingen en de beschoeiingen en de werktuigen die zijn gebruikt bij de bouw van de schepen. Eer zijn veel vondsten gedaan: hergebruikt scheepshout, gereedschappen voor scheepsbouw, spijkers en gebruiksgoederen als aardewerk, glas en tabakspijpen. In dit 117 pagina's tellende rapport word uitgebreid ingegaan op de laatste van de zes VOC-werven in Nederland die onderzocht kon worden.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 10,00

Voorraad