(Artikelnr: 1873-829X ABN 57)

Transecten door Ulpia Noviomagus Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 57 Rioolbegeleiding in het westelijke deel van de Romeinse stad. Archeologische Berichten Nijmegen 57

E.N.A. Heirbaut

Paperback, 92 pp. 2015

Het bestaande riool in de Waterstraat, Kanaalstraat, Maasstraat en Waalstraat, waar de westkant van Ulpia Noviomagus ligt, is in het kader van nieuwbouwwerken vervangen en uitgebreid. Deze werken zijn archeologisch begeleid, waarbij alle profielen van de rioolsleuven zijn gedocumenteerd.
Ter hoogte van de Waterstraat en Kanaalstraat zijn sporen en vondsten gevonden van percelen. In combinatie met de resultaten van het onderzoek aan de Rijn- en Lekstraat was het mogelijk om tot een reconstructie te komen van de insulae aan de westkant van de Romeinse stad. Op de hoek van de Waterstraat en de Weurtseweg is bovendien een restant gevonden van een wegdek, de 3e-eeuwse cardo maximus.
De Maasstraat en Waalstraat liggen langs het Maasplein, waar reeds grote delen van een tempelterrein zijn opgegraven. De archeologische begeleiding heeft aanvullende sporen van dit tempelterrein opgeleverd. Meer naar het noorden zijn in de Waalstraat resten gevonden van de hier gelegen insulae.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 11,32

Voorraad