(Artikelnr: 9789087040338)

In het kielzog van moderne markten. Handel en scheepvaart op de Rijn, Waal en IJssel ca. 1360-1560

Weststrate, J.

Paperback. 336 pp. Geïllustreerd. Middeleeuwse Studies en Bronnen 113. Uitgeverij Verloren 2008.

Al eeuwenlang vormen de rivieren Rijn, Waal en IJssel een cruciale verbinding tussen het Rijnland en de stedelijke centra en doorvoerhavens aan de Noordzeekust.
Job Weststrate behandelt de ontwikkeling van het handelsverkeer op het Oost-Nederlandse deel van deze rivieren vóór de Gouden Eeuw. Hij brengt de goederenstroom kwantitatief in kaart. Ook de organisatie van de rivierscheepvaart komt aan bod: de manier waarop schippers en kooplieden werkten, waar zij vandaan kwamen en naartoe voeren.  
De economische verhoudingen in de Nederlanden veranderden sterk in de onderzochte periode. De hegemonie in de Nederlanden verplaatste zich van Brugge naar Antwerpen, de Hollandse economie ontwikkelde zich in hoog tempo en de Oost-Nederlandse Hanzesteden kampten met stagnatie.
Tegen deze achtergrond verschaft In het kielzog van moderne markten nieuwe inzichten in de geschiedenis van de handelsrelaties van de Nederlanden met het Duitse achterland.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 29,00

Voorraad