(Artikelnr: 17836425 relicta 1)

Relicta 1 
Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen

 1. Harde kaft, 254 pp. Rijk geïllustreerd. 2006 VIOE

  1. Marijn Van Gils, Marc De Bie. Uitgestrekte Mesolithische site-complexen in de Kempen. Ravels Witgoor en Opglabbeek, Ruiterskuilen-Turfven (boorcampagne 2002) 

  2. Wim J. Kuijper. Flora en fauna in en rond een Scheldegeul bij Kallo op het einde van het atlanticum (Beveren, prov. Oost-Vlaanderen)  
  3. Rica Annaert. Een woonerf uit de midden-bronstijd te Weelde, ontdekt tijdens de ruilverkavelingswerken Poppel (gem. Ravels, prov. Antwerpen)  

  4. Sofie Vanhoutte, Wim De Clercq. Het Gallo-Romeinse aardewerk aangetroffen tijdens het archeologisch noodonderzoek op het toekomstige bedrijventerrein Plassendale III. (Zandvoorde, stad Oostende, prov. West-Vlaanderen) Opgravingscampagne 2000-2001  

  5. Bieke Hillewaert, Yann Hollevoet. Andermaal Romeins en vroegmiddeleeuws langs de Zandstraat. te Sint-Andries/Brugge (prov. West-Vlaanderen)  

  6. Koen Deforce, Jan Bastiaens, Vera Ameels. Archeobotanisch bewijs voor ontginning en lange-afstand transport van turf in Vlaanderen rond 1200 AD: heropgegraven veen uit de abdij van Ename (Oudenaarde, prov. Oost-Vlaanderen)  

  7. Inge Zeebroek, Gilbert Jansseune, Dries Tys, Marnix Pieters. Het Groot-Tempelhof te Slijpe, de oude Commanderie de Flandres van de orde van de tempelridders (gem. Middelkerke, prov. West-Vlaanderen). Geïntegreerde analyse van het landschap, archiefbronnen en opgravingsresultaten 1971-2003  

  8. Thomas Coomans. De oudste dakconstructie in de Leuvense binnenstad: bouwhistorisch onderzoek in de predikherenkerk (prov. Vlaams-Brabant)  

  9. Anna Bergmans. Fundatio et memoria. Verdwenen gedenktekens van de Brabantse hertogen in de Leuvense predikherenkerk (13de eeuw) (prov. Vlaams-Brabant)  

  10. Paul Van den Bremt. Enkele aspecten omtrent de cultuurgeschiedenis van de inheemse en ingeburgerde houtige gewassen van Vlaanderen: resultaten van een historisch-botanische verkenning (deel 1: Acer-Castanea)  
Preisinformationen:
Preis pro Stück:
€ 40,00 € 15,00

Verfügbarkeit

Relevante Produkte