(Artikelnr: 9789491950155)

De Zutphense Stadts Aeck. Een 17de-eeuwse platbodem in de Marstunnel te Zutphen

Fermin, B., D. Kastelein, D. Rijs

Paperback. 120 pp. Rijk geïllustreerd. Zutphense Archeologische Publicaties 100. Gemeente Zutphen 2015.

Het 13 meter lange en maximaal 2,70m brede scheepswrak werd gevonden in een vestinggracht die in 1863 werd gedempt. Het was voldoende compleet om een vrij betrouwbaar beeld van de oorspronkelijke toestand te krijgen. Slechts de aan- of afwezigheid van de achterplecht kon niet worden bewezen. de voorplecht was deels behouden. Het schip had twee stevens en drie boordgangen tot een hoogte van ca. 1m. 
Het eikenhout van de boot is dendrochronologisch gedateerd rond 1647 en afkomstig uit Oost-Nederland of Westfalen. De denning van het schip is vervaardigd uit Scandinavisch grenenhout. De boot is 'shell first' gebouwd, een bouwwijze die in Nederland lang in gebruik is gebleven.
Het gevonden schip is te duiden als een praam, een type platbodem met stevens en kent geen identieke tegenhanger bekend uit opgravingen.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 15,95 € 5,00
Aantal: Bestellen

Voorraad