(Artikelnr: 9789089321268)

onZichtbaar Zwolle. Archeologie en Bouwhistorie van de stad

Dirk J. de Vries en Henry Kranenborg (red)

softcover . 372 pp. Rijk geïllustreerd. SPA uitgevers 2015

Het is een misvatting dat alleen de voorgevel van een monument bescherming geniet.
Inderdaad, gaafheid, karakteristiek en architectonische stijl(en) bepalen het aanzien en de waarde van een gevel. Maar er is zoveel meer. Het doel van de bouwhistorie en de archeologie is achter de gevels en onder de kelders te kijken. Dit boek presenteert een selectie van de meest interessante vondsten die in de afgelopen halve eeuw in de binnenstad van Zwolle zijn gedaan.

Het gaat om de meest opvallende resultaten van twee bouwhistorische inventarisatieprogramma’s in de Zwolse binnenstad. Daarnaast worden archeologische opgravingen van de afgelopen decennia in een groter verband geplaatst. Eén van de auteurs is de gemeentelijk ambtenaar monumentenzorg Johan Teunis die dit jaar met pensioen ging en aan wie dit boek is opgedragen.

Voor de tweede inventarisatie van de gebouwen zijn vier particuliere bouwhistorici aangetrokken: twee aankomende en twee ervaren senioren. Tot de laatste categorie hoort ook de eindredacteur, werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die onder meer de geschiedenis van zijn geboortehuis aan de Melkmarkt uit de doeken doet. Een vergelijkbare verdeling kenmerkt ook de coauteurs van het archeologische hoofdstuk, de eerste professionele Zwolse stadsarcheoloog en zijn jongere collega. U vindt een rijke afwisseling aan bijdragen in de vorm van thematische hoofdstukken en inzetjes.

Het gaat om vondsten die niet eerder aan het licht zijn gebracht en die evenmin direct zichtbaar waren voor de burgers van Zwolle. 

Met andere woorden: het onzichtbare is hier zichtbaar gemaakt.
 
 • Voorwoord
 • Henry Kranenborg, Weer een boek over de historie van Zwolle? 
 • Gracieus verouderen, Johan Teunis
 • Kennis en regels voor het waarborgen van kwaliteit, Johan Teunis
 • Sturen op een droom?, Johan Teunis
 • Michael Klomp en Hemmy Clevis, De stedelijke ontwikkeling van Zwolle tot 1400.
 • Een schets van de oorsprong van de stad vanuit archeologisch perspectief
 • Het monumentendepot en de tijdgeest, Johan Teunis
 • Wijnand Bloemink, Enkele ideeën over de oudste stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad Zwolle
 • Abraham en Michael, Dirk J. de Vries
 • ‘A bathroom with a view’. Een spitsboogvenster van een middeleeuwse kapel in een moderne badkamer, Agnes Hemmes
 • Homo silvestris aan de Ossenmarkt,  Agnes Hemmes
 • Peter Boer, Dwarshuizen
 • Peter Boer en Jacco Vromen, Muurhuizen in Zwolle
 • Koestraat 26, Peter Boer
 • Virgo lactans, Peter Boer
 • Dirk J. de  Vries, De middeleeuwse wijk Waterstraat
 • Kappen of er gewoon mee kappen, Johan Teunis
 • Een merkwaardig gat aan het Rodetorenplein, Wijnand Bloemink
 • Dirk J. de Vries, De bouw- en bewoningsgeschiedenis van Melkmarkt 10  
 • Wijnand Bloemink en Agnes Hemmes, Ontstaan en geschiedenis van het Noordereiland en de Thorbeckegracht
 • Dirk J. de Vries, De komst van het classicisme: een-tweetje Kampen-Zwolle?
 • De handtekening van de architect, Johan Teunis
 • Jacco Vromen, Van kloostercomplex tot marktplein. Projectontwikkeling van de Nieuwe Markt
 • De stad krijgt kleur, Johan Teunis 
 • Dirk J. de Vries, De bouw- en bewoningsgeschiedenis van Melkmarkt
 • Peter Boer, Zwolse kappen 
 • Picea abies, Peter Boer  
 • De kroon op het werk, Johan Teunis    
 • De Apus apus, Johan Teunis 
 • Agnes Hemmes, Leerlooiers op de wallen  
 • Agnes Hemmes, Het keldercomplex van Klinkert aan de Eekwal
 • Kunstenares Stien Eelsingh, Wijnand Bloemink 
 • Een tuinkamer aan de Wilhelminasingel, Wijnand Bloemink 
 • Peter Boer en Jacco Vromen, Dynamiek in de Diezerstraat
 • Voorstraat 19, Drostenstraat 1-9, Jacco Vromen
 • Diezerstraat 52, Peter Boer
 • Architect H.J. Voogden, Peter Boer
 • Klik tussen architect en opdrachtgever, Johan Teunis
 • Johan Teunis, Naoorlogs erfgoed, wederopbouw binnen de stadsgrachten
 • Genieten van passie en vakmanschap, Johan Teunis   
 • Te jong voor de monumentenstatus, Johan Teunis
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,95
Aantal: Bestellen

Voorraad