Buskruit voor de wereldzeeën. De opgraving van kruitfabriek De Eendracht in Middelburg.

Heijden van der, P.

Slappe kaft. Genaaid gebrocheerd met flappen. 48 pp. Zeer rijk geïllustreerd.
Archeologie op Walcheren. Uniepers 2010. 


De opgraving van de buskruitmolen De Eendracht in Middelburg (op hole 4 van de golfbaan) was de aanleiding voor een inspirerend verhaal. In dit boek verhaalt de auteur vanuit de resultaten van de archeologische opgraving over de historische context van de buskruitproductie en de afzetmarkt, waar de VOC en de WIC een belangrijke rol in speelden. Een boeiende en prettig leesbare uitgave!
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 9,95

Voorraad