Veenterpen rond Sneek. Friezen tussen klei en veen in de Romeinse tijd.

Vreeken, A.

Slappe kaft. Genaaid gebrocheerd. 80 pp. Rijk geïllustreerd.
Archeologie in Fryslân 5. Uniepers 2005.


Tijdens een opgraving in 2001 werd bij Sneek, op een laag en breed podium van veenplaggen, een boerderijplattegrond uit de Romeinse tijd gevonden. In die tijd al werden de randen van het veen ontwaterd door sloten te graven. Dit boek werpt nieuw licht op de eeuwenlange band tussen Sneek en het water, op het kwetsbaar evenwicht tussen mens en landschap.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,90

Voorraad