(Artikelnr: 9789460640681)

Tien millennia bewoningsgeschiedenis in het Maasdal. Van jachtkamp tot landgoed langs de A2 bij Maastricht.

Hazen, P.L.M., E. Drenth, E. Blom

Paperback. 556 pp. Rijk geïllustreerd. Met Uitvouwbare kaarten. ADC Monografie 17 / Rapport 3700. ADC ArcheoProjecten 2015.

Het onderzoeksgebied betreft een giebied van 165 ha. De meeste vindplaatsen bevinden zich in het noordelijk deel, de Landgoederenzone. Hier is 5,2 ha archeologisch vlak aangelegd.
Er wordt in deze monografie eerst ingegaan op de ontwikkeling van het landschap vanaf het einde van het Pleistoceen.
Er zijn restanten gevonden in deelgebied A1 van een vermoedelijk kortstondig gebruikt jachtkamp uit het einde van het Vroeg Mesolithicum of het beginstadium van het Midden Mesolithicum.
In het deelgebied Europaplein is een cluster kuilen gevonden uit de tijd van de Lineair Bandkeramiek, en er zijn in de Landgoederenzone wat vuursteenvondsten en Neolithisch aardewerk uit het Stein-Vlaardingen-complex en de Michelsberg-cultuur.
Verder is er een vlakgraf gevonden uit de Midden Bronstijd en nederzettingssporen met keramische en lithische inhoud voornamelijk uit de Late Bronstijd.
Verder zijn er bewoningssporen in de Landgoederenzone uit de IJzertijd maar vooral ook uit de Romeinse Tijd. Uit deze periode zijn oa huisplattegronden gevonden. Deze bewoning duurde tot ver in de 2de eeuw. Uit de gevonden huisplattegronden mag waarschijnlijk worden geconcludeerd dat er hier sprake was van een gemengd boerenbedrijf met een relatief groot aandeel van veeteelt, zoals in de meer noordelijke gebieden.
Na het laatste kwart van de 3de eeuw vindt er hier nog kortstondige bewoning plaats door germaanse boeren.
In de Merovingische periode is er weer sprake van bewoning: er zijn een spieker, een hutkom en enkele kuilen gevonden. Hierna is er pas weer sprake van bewoning in de 12de eeuw.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 75,00
Aantal: Bestellen

Voorraad