(Artikelnr: ISSN 22952675)

Een nederzetting uit de Vroege IJzertijd te Hoogstraten - De Kluis

Alma, X.J.F., P.L.M. Hazen

Paperback. 94 pp. Geïllustreerd. Vlaams Erfgoed Centrum Rapport 27. 2015

De nederzetting uit de Vroege IJzertijd bevond zich op de hogere delen van het terrein en bestaat uit drie en vermoedelijk vier boerderijen met omliggende erven. Elk erf bestond uit een hoofdgebouw, een groot bijgebouw (schuur) en enkele kleinere bijgebouwen (spiekers). De hoofdgebouwen bestaan uit driebeukige gebouwplattegronden, welke zijn onderverdeeld in een woon- en staldeel. De bijgebouwen kennen een variatie van vier- tot tienpalige structuren. Handelscontacten zijn er nauwelijks geweest. Het vermoeden bestaat dat de nederzetting zich heeft ontwikkeld volgwens het systeem van zwervende erven.

Met bijdragen van:
L. Verniers, N. van Asch, C. Moolhuizen
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 10,95

Voorraad