Äxte und Beile erkennen bestimmen beschreiben

Weller, U.

Paperback. 112 pp Reich illustriert. Bestimmungsbuch Archäologie 2. Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, LVR-LandesMuseum Bonn, Archäologisches Museum Hamburg, Landesamt für Archäologie Sachsen 2014.

In dit tweede deel uit de serie ’Herkennen, Determineren, Beschrijven’ worden axen en bijlen beschreven volgens duidelijk gedefinieerde kenmerken en ingedeeld naar type. De chronologie en het gebruik binnen de regionale cultuurgroepen van zowel de stenen - als de bronzen bijlen is voor onderzoekers van vondsten uit de prehistorie en eerste eeuwen na Chr. van groot belang. Interessant voor leken  en archeologen.

Die Inventarisation als Kernaufgabe der Museen benötigt zuverlässige Hilfsmittel und eine einheitliche Terminologie. Band 2 der Reihe »Bestimmungsbuch Archäologie« erklärt mit Äxten und Beilen eine Objektgruppe, die besonders für die Vor- und Frühgeschichte eine Leitfunktion für die Chronologie und die Bestimmung regionaler Kulturgruppen besitzt.
 
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 22,95 € 10,00
Aantal: Bestellen

Voorraad