De Koorbanken van de Grote- of onze Lieve Vrouwekerk te Dordrecht

Duinen van, H.

Harde kaft, gebonden. 307 pp. 307 illustraties in z/w. Primavera 1997.

Uitvoerig geïllustreerd werk over een van de mooiste renaissancekoorbanken van Nederland, met veel steunafbeeldingen van prenten.
Het ontbreken van een gepubliceerde beschrijving van de Dordtse koorbanken tot nu toe, is een belangrijk motief geweest tot het uitgeven van dit boek. De schrijver en fotograaf, Herman van Duinen, heeft veel fundamenteel onderzoek gepleegd naar m.n. de prenten die de beeldsnijders tot voorbeeld hebben gediend. De documentatie hierover wordt d.m.v. afbeeldingen van o.a. houtsnedes van Dürer, Titiaan, Holbein, Schongauer en Lucas van Leyden, uitputtend en nauwkeurig beschreven. 'Het maken van een fotodocumentaire' is een andere doelstelling van de fotograaf Van Duinen. De tientallen zwart-witfoto's verschaffen een gedetailleerd beeld van de beeldtaal van de koorbanken. De teksten daarbij zijn helder, historisch interessant en zakelijk. Er is een samenvatting in het Engels. Een lijst van geraadpleegde literatuur en een fotoverantwoording completeren dit interessante kijk- en studieboek. Aanbevolen voor studenten kunsthistorie, archivarissen en iedereen die geïnteresseerd is in kerkelijke beeldsnijkunst uit de renaissance.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 12,50 € 5,00
Aantal: Bestellen

Voorraad