(Artikelnr: 9789057991776)

De Loherschans aan de Leygraafweg te Belfeld (gem. Venlo, provincie Limburg)

Tichelman, G. (red)

Harde kaft. 104 pp. Rijk geïllustreerd. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 192. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2011.

Met bijdragen van:
A. de Boer, H. van Haaster, E.A.K. Kars, M. Lascaris, S. Ostkamp, C. Van Preussen, P. van Rijn.

De opgraving had tot doel de gegevens uit het IVO karterend en waarderend onderzoek en het IVO proefsleuvenonderzoek aan te vullen met betrekking tot de omvang, de aard en de kwaliteit van de vindplaats.
Het vooronderzoek had voornamelijk gegevens opgeleverd over de schans die daar gelegen was en de omringende gracht. Dit onderzoek was erop gericht meer gegevens te verzamelen over het verloop van de gracht en het binnenterrein van de schans.
Er is oa veel aardewerk gevonden. 
Samenvatting ook in het Engels en Duits.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,95

Voorraad