Archeologisch onderzoek in de omgeving van het prehistorische vuursteenmijnveld te Rijckholt-St. Geertruid

Deeben, J., M.E.T. de Grooth, J.W. de Kort, R.C.G.M. Lauwerier, M.E. ter Scheggert.

Harde kaft. 304 pp. Rijk geïllustreerd. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 202. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2011.

Het gehele project heeft twee doelstellingen: een archeologische waardestelling van de omgeving van de vuursteenmijn en het ontwikkelen van methoden en technieken die het mogelijk maken om op grond van oppervlaktevondsten uitspraken te doen over activiteiten die zijn uitgevoerd in de omgeving van het mijncomplex.
Het gebied van 250 ha wordt onderzocht door middel van vier prospectieve methoden: fysisch geografische boringen, archeologische boringen, geofysisch onderzoek, en een kartering van de oppervlaktevondsten.
Dit rapport behelst de eerste fase van het onderzoek.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 44,95

Voorraad