Arnoldussen, S, ea (red)

Slappe kaft. 113 pp. Rijk geïllustreerd, Barkhuis 2011.

Voorwoord                                                                                                                                           VII.    
D. Stapert, g.j. Boekschoten & L. Johansen, Een Levallois-kern en een bijzondere geslepen bijl van Vlieland (Fr.)                                                                                                          1.    
E. van de Lagemaat, D. Stapert & L. Johansen, De kern van Zeijen (Dr.): vuursteenbewerkers groot en klein                                                                                                  9.    
M.J.L.Th. Niekus, Ruimtelijke configuraties van mesolithische haardkuilen in Noord-Nederland                                                                                                                                           16.    
R. Fens & W. Prummel, Wilde koeien in de kudde                                                                 24.    
D.C.M. Raemaekers, Iets nieuws uit Swifterbant (Fl.). Het aardewerk van S25 als sleutel voor , nieuwe vergezichten   32.    
A.L. van Gijn, J. Geuverink, J.J. Wiersma & w.b. Verschoof, Hunebed D6 in Tynaarloo (Dr.): méér dan een berg grijze stenen?                                                                                      38.    
S. Arnoldussen & A. Bouman, Van de wal en het veld: nieuw archeologisch onderzoek aan Celtic fields   45.    
D. Postma, Vroeg-middeleeuwse bouwtradities in het zuidelijke Noordzeegebied         55.    
H.A. Groenendijk, E. Renken, J. van der Veen & H. Woldring, Terug naar Vriescheloo (Gr.)   65.    
W.A.B. van der Sanden, Terug naar het Ballooërveld (Dr.), deel 1                                    75.    
S.r. Kaaijk, R.T.J. Cappers, I.l.c.c. van der Velde, M.s. van Bruggen, , F.b.j. Heinrich & A. Ufkes, ‘Appels met peren vergelijken’: een beerputvulling uit Tiel (Gld.) energetisch geschaald   84.    
L. Verhart, De vroege correspondentie (1912-1924) van A.E. van Giffen                          92.    
H.T. Waterbolk, Tjeerd van Andel en het begin van de pollenanalyse in Groningen   100.

Price details:
Price per stuk:
€ 15,90 € 5,00
Quantity: Order

Stock