Leemspitters en Landbouwers. 2 dln. BAAC Rap A-09. 0407

Ball, E.A.G., G. van der Eynde, A.M.J.H. Huijbers (red)

Paperback. 2 delen. Rapport en Catalogus samen 728 pp. Geïllustreerd. BAAC Archeologie en Bouwhistorie 2015.

Onderzoek naar het natuurlijke landschap en de bewoningsgeschiedenis in het onderzoeksgebied in Tilburg.
In de late prehistorie werd dit gebied het eerst gebruikt voor bewoning. Er zijn vijf kuilen gevonden uit de Vroege - en midden Bronstijd, een erf uit de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd in een bebost landschap. Na een lang bewoningshiaat vestigen zich hier weer mensen in de 8ste eeuw. Het landschap is veranderd in een in een heidelandschap. Er kon een ontwikkeling geconstateerd worden in de groepering van de diverse gelijktijdige huizen. Men heeft leem gewonnen in de laagte ten westen van de bewoning. 

Met bijdragen van:
M.C. Brouwer, R.G. van Mousch, E.A.G. Ball, L. van Beurden, S.B.C. Bloo, S. van Daalen, M. Hendriksen, N. Knekelbergh, E. Nijland, F.L.W.M. van Nuenen, P. de Rijk, L.A. Tebbens, M.A.Tolboom, A.C. van der Venne, D.F.A.E. Voeten.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 75,00

Voorraad