De noordelijke Maasvallei door de eeuwen heen.

Zuidhoff, F.S., J. Huizer (red).

Paperback. 490 pp. Geïllustreerd. Met CDROM en uitvouwbare kaart. ADC Monografie 19. ADC ArcheoProjecten 2015.

Met bijdragen van:
J.M. Brijker, M. van Dinter, J. Huizer, N. de Jonge, F.S. Zuidhoff.

Deel I:  De noordelijke Maasvallei door de eeuwen heen.
           Vijftienduizend jaar landschapsdynamiek tussen Roermond en Mook.
Deel II: De noordelijke Maasvallei door de eeuwen heen.
           Catalogi.

Beschrijving en ontstaansgeschiedenis van het landschap vanaf het Laat-Paleolithicum tot aan de Vroege Middeleeuwen.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 59,50

Voorraad