Fishery, Trade and Piracy. Fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later. 

Pieters, M., F. Verhaege, G. Gevaert (red)

Hardbound. 219 pp. Richly illustrated.
Artikelen in het nederlands met samenvatting in het engels / Papers in english with summary in dutch. Archeologie in Vlaanderen, monografie 6. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (V.I.O.E.) 2006.


Papers from the colloquium at Oostende-Raversijde, Provincial Museum Walraversijde
     Belgium, 21-23 november 2003.
Bijdragen van het colloquium in Oostende-Raversijde, Provinciaal Museum Walraversijde
     België, 21-23 november 2003.

Met bijdragen van:
D. Tys, M. Pieters, L.Schietecatte, J. sealy, Kightly, W. Van Neer, A. ervynck, G. Van Bulck,  D. Caluwé, K. Vlierman, I. Riddler, H. Fox, M. Busch, T. Alenius, G. Haggrèn, H. Jansson, A.Miettinen

Het zesde boekdeel in de reeks ‘Archeologie in Vlaanderen’ handelt over het colloquium ‘Visserij, Handel en Piraterij’ gehouden te Walraversijde van 21 tot en met 23 november 2003. Met dit colloquium werd een nieuw onderzoeksdomein geopend. De bijeenkomst leidde tot een eerste reeks bijdragen en discussies omtrent de geschiedenis en de archeologie van de leefwereld van de middeleeuwse en latere vissersgemeenschappen in het gebied van de Noordzee en van de Baltische Zee. Een eerste luik brengt de informatie over Walraversijde en onmiddellijke omgeving. Het volgende luik breidt de geografische zone uit tot Vlaanderen en Zeeland. Het derde luik tenslotte brengt ons naar het Westen en het Noorden zowel als naar het gebied van de Baltische Zee. Niet minder dan 19 onderzoekers afkomstig uit 6 verschillende landen participeerden aan de realisatie van het boek.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 25,00

Voorraad