Kritische Nabeschouwingen

Lanting, J.N.

Paperback. 264 pp. Geïllustreerd in z/w. Barkhuis 2015.

Met bijdragen van:
J. van der Plicht, W.A.B. van der Sanden, J. D. van der Waals.

Dit boek bevat elf zelfstandige artikelen, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze kritische nabeschouwingen zijn van publicaties van eigen of andermans hand. Deels gaat het daarbij om al jaren geleden verschenen werk. Maar nieuwe en/of niet eerder in de overwegingen betrokken gegevens, zoals o.a. niet eerder gebruikte vondstgegevens, nieuwe 14C-dateringen, gebruik van de nieuwe Groenlandse ijschronologie, kritischer toepassing van muntchronologie, etc. leiden in alle elf gevallen tot andere conclusies.
Behandeld worden:
- absolute chronologie van het Late Glaciaal
- bouw van hunebedden
- dolmens westelijk van de Weser
- magnetische declinatie in de afgelopen vier eeuwen
- de opgraving te Harskamp door het echtpaar M.C.H. Blok en W. Blok-Noteboom in 1936
- contacten met Bohemen/Moravië in de klokbekerperiode
- vuurstenen pijlpunten uit klokbekerperiodes en bronstijd in Nederland en NW-Duitsland
- het begin van de urnenvelden in Nederland
- de ‘depotvondst’ van Anlo
- een IJzertijd fibula uit een brandheuvel bij Zeijen
- de chronologie van 5e-eeuws ‘Oost-Germaans’materiaal
- Frankische fibula’s uit Weerdinge en Emmerveld
- aardewerken bootmodelletjes in NW-Duitsland, Nederland en België
All Dutch articles have an English Summary.  

Inhoud:
 • The present state of dendrochronology and tree ring calibration of the Late Glacial, and the inglorious end of the ‘Achterberg-wiggle' 
 • Gedachten over de volgorde van handelingen bij de bouw van een hunebed
 • Wat is er werkelijk bekend over hunebed D12, respectievelijk de schreden en kompasrichtingen bij Van Lier?
 • Nogmaals de grafheuvels Harskamp-ISK (1936) en Bennekom-‘Oostereng'12 (1929)
 • Vuurstenen pijlpunten uit Klokbekerperiode en Bronstijd in Nederland en NW-Duitsland 
 • Meer dateringen voor de pre-kringgrepfase van de crematiegrafvelden uit de Late Bronstijd 
 • Nogmaals de ‘depotvondst' van Anlo 
 • De knoppenfibula uit brandheuvel 3 op het Noordse Veld bij Zeijen 
 • Aantekeningen bij het ‘Oost-Germaanse' materiaal in Fundgruppe A volgens Böhme (1987) 
 • De graven met Frankische beugelfibulae van Weerdinge en Emmerveld 
 • Ouderdom en functie van de aardewerken bootjes in NW-Duitsland, Nederland en België 

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 29,15

Voorraad