Begraven op de terpen in Ferwerderadiel. Het dodenbestel in middeleeuws Fryslân.

Carmiggelt, A.

Slappe kaft, genaaid gebrocheerd. 80 pp. Zeer rijk geïllustreerd.
Archeologie in Fryslân 1. Uniepers 2000.

De terp bij Hegebeintum bevatte waardevolle informatie over de bewoningsgeschiedenis van het Noord-Nederlandse kustgebied. Resten van een grafveld uit de vroege Middeleeuwen (ca 350-900 na Chr.) leverden een schat aan voorwerpen die de bewoners van het terpengebied destijds aan hun doden meegaven. Aan de hand van deze archeologische vondsten wordt een beeld geschetst van het dodenbestel in vroeg-middeleeuws Fryslân.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 12,90

Voorraad