IJstijdsporen in Noordoost Fryslân. De oudste bodem van Kollumerland.

Ginkel van, E.

Slappe kaft, genaaid gebrocheerd. 80 pp. Zeer rijk geïllustreerd.
Archeologie in Fryslân 7. Uniepers 2006
.

In de gemeente Kollumerland verwijzen talloze elementen in het landschap, zoals zwerfstenen en zandafzettingen, rechtstreeks naar de laatste ijstijden. Het verleden ligt soms zo dicht onder het oppervlak, dat de bezoeker er letterlijk overheen loopt. De auteur reconstrueert een ijzig landschap, laat zien hoe de natuur zich ontwikkeld heeft en hoe de eerste mensen er zich vestigden.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,90
Aantal: Bestellen

Voorraad